Verantwoording

Deze website is tot stand gekomen door de samenwerking en financiële bijdragen van diverse partners.

Mario Damen, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, verwierf in 2015 een NWO-subsidie voor het project Imagining a territory. Constructions and representations of late medieval Brabant. In het kader van dit project is gewerkt aan het samenstellen van datasets die in een HisGIS applicatie beschikbaar konden worden gemaakt. Kim Overlaet maakte samen met Iason Jongepier een reconstructie van de intrede van Maximiliaan in Antwerpen. Bastiaan van den Akker en Arend Elias Oostindiër werkten mee aan de samenstelling van de fiscale datasets.

Hans Mol en Johan Feikens hebben als coördinatoren van het HisGIS-programma aan de Fryske Akademy mede de opzet van de website uitgewerkt. Thomas Vermaut, team-lead geo bij het Humanities Cluster van de KNAW, gaf nader advies. Derk Drukker, programmeur bij de Fryske Akademy, verzorgde de constructie.

Rombert Stapel werkt als onderzoeker op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. De digitale basiskaart is gemaakt in het kader van het project Historical Atlas of the Low Countries (1350-1800). Tussen 2020 en 2022 geeft hij leiding aan een NWO-project over de bevolkingsschattingen in de premoderne Nederlanden, (Re)counting the Uncounted. Replication and Contextualisation of Dutch and Belgian Premodern Population Estimates (1350-1800).

Medewerkers aan de datasets op deze site:

De achterliggende databronnen zijn beschikbaar via deze links:

  1. Demografische tabellen
  2. Fiscale repartities
  3. GIS

De website biedt twee achtergrond kaartlagen aan: de ‘Algemeene Kaart van het Koningryk der Nederlanden’ van Casparus Muller (1816) en een Brabantse gewestkaart gedrukt door Jacob Bos in 1558, gebaseerd op een origineel van de beroemde cartograaf Jacob van Deventer uit 1536 (collectie Rijksmuseum). De gewestkaart van Jacob van Deventer is gegeorefereerd door honderden dorpen te linken aan de juiste locatie op de wereldbol. Doordat de zestiende-eeuwse kaart niet overal even nauwkeurig is, treedt er daardoor wel een behoorlijke vertekening op van het kaartbeeld. Alle gegeorefereerde gewestkaarten van Jacob van Deventer zijn hier te downloaden: https://hdl.handle.net/10622/F3LGB4.